Connect with us

Impressum

inovativni medijski servis za digitalno doba

Osnivač: Insider

Direktor: A.J.

Urednički kolegij:

  • A.J.
  • M.M.
  • A.S

Redakcija:

  • S.O.
  • H.S.
  • R.D.

Sjedište: Bosna i Hercegovina

Telefoni: 00 387 99 999 999

E-mail: insidermagazin@gmail.com

URL: www.insider.ba

Copyright © 2017 insider.ba