Kontakt

Autor: A. J.

Datum:

Kako preuzeti tekstove insider.ba

Ukoliko nije drugačije naznačeno, možete prenositi naše članke i fotografije besplatno i bez prethodne dozvole insider.ba.

Dozvoljeno je prenositi sadržaj sa insider.ba bez odobrenja izdavača. Svi tekstovi i fotografije potpisani kao autorski rad novinara i fotografa insider.ba dostupni su za prenošenje bez prethodne saglasnosti Žurnala uz obavezno navođenje izvora teksta i fotografija.

Obratite pažnju na sljedeće:

  • Nije dozvoljeno mijenjanje sadržaja naših članaka i fotografija.
  • Ukoliko priču prenosite na online mediju, molimo vas da postavite link sa kojeg je materijal preuzet.
  • Preneseni sadržaj mora biti potpisan, članci i fotografije na sljedeći način: “Ime autora, insider.ba”.